953

Région: 
HAUTE MATSIATRA
District: 
ISANDRA
Commune: 
ANDOHARANOMAITSO
Code commune: 
32503
Date Convetion: 
2010/09/04
Financement: 
FDL
Année: 
2010
Sous-projet: 
FAMITANA NY ASA FANITARANA NY EFI-TRANO EFATRA SY FANAJARIANA NY KIANJA FANATANJAHANTENA AO CEG
montant FDL (Ar): 
9 000 000,00
Date Transfert: 
2010/02/07
Type de travaux: 
EXTENSION
Mode d'exécution: 
HIMO/TACHERON
Type d'infrastructure: 
CEG
Situation: 
Transferé
Image(s):