Les sous-projets réalisés

Rang Annéesort descending Région District Commune montant FDL (Ar) Source
519 2009 IHOROMBE IHOSY SATROKALA 2 296 000,00 FDL
681 2009 VATOVAVY FITOVINANY IFANADIANA IFANADIANA 8 979 030,00 FDL
453 2009 ATSINANANA ANTANAMBAO MANAMPOTSY MAHELA 9 000 000,00 FDL
291 2009 ANALAMANGA AVARADRANO ALASORA 8 890 900,00 FDL
373 2009 ANALANJIROFO MANANARA NORD ANTANAMBE 9 000 000,00 FDL
615 2009 VAKINANKARATRA ANTANIFOTSY AMBATOMIADY 200 000,00 FDL
535 2009 ITASY MIARINARIVO MANDIAVATO 9 000 000,00 FDL
469 2009 BOENY MAROVOAY AMBOLOMOTY 3 377 800,00 FDL
307 2009 ANALAMANGA ATSIMONDRANO AMPITATAFIKA 3 889 000,00 FDL
389 2009 ANDROY TSIHOMBE TSIHOMBE 8 950 000,00 FDL
631 2009 VAKINANKARATRA ANTANIFOTSY ANDRANOFITO 2 900 000,00 FDL
551 2009 MELAKY MAINTIRANO ANDABOTOKA 3 000 000,00 FDL
485 2009 BONGOLAVA TSIROANOMANDIDY BELOBAKA 8 983 000,00 FDL
323 2009 ANALAMANGA ANJOZOROBE ANTANETIBE ANATIVOLO 9 000 000,00 FDL
405 2009 ATSIMO ANDREFANA BETIOKY SUD BEZAHA 5 637 500,00 FDL
647 2009 VAKINANKARATRA ANTSIRABE II BELAZAO 6 254 000,00 FDL
325 2009 ANALAMANGA AMBOHIDRATRIMO ANTEHIROKA 1 818 440,00 FDL
567 2009 MENABE MORONDAVA BEFASY 9 000 000,00 FDL
487 2009 BONGOLAVA TSIROANOMANDIDY MAHASOLO 9 000 000,00 FDL
649 2009 VAKINANKARATRA BETAFO ANTSOSO 9 000 000,00 FDL
421 2009 ATSIMO ATSINANANA VANGAINDRANO BEVATA 8 996 300,00 FDL
259 2009 ALAOTRA MANGORO AMPARAFARAVOLA ANDREBAKELY SUD 3 622 430,00 FDL
1 2009 AMORON'IMANIA AMBOSITRA TSARASAOTRA 9 000 000,00 FDL
341 2009 ANALAMANGA ANJOZOROBE MANGAMILA 9 000 000,00 FDL
583 2009 SAVA VOHEMAR VOHEMAR 9 000 000,00 FDL
503 2009 HAUTE MATSIATRA AMBALAVAO IARINTSENA 9 000 000,00 FDL
665 2009 VAKINANKARATRA FARATSIHO MIANDRARIVO 9 000 000,00 FDL
437 2009 ATSINANANA VATOMANDRY AMBALABE 9 000 000,00 FDL
275 2009 AMORON'IMANIA MANANDRIANA ANJOMA NANDIHIZANA 4 375 000,00 FDL
357 2009 ANALANJIROFO SOANIERANA IVONGO MANOMPANA 2 113 000,00 FDL
599 2009 SOFIA BEALANANA BEALANANA 7 004 000,00 FDL
520 2009 IHOROMBE IHOSY SATROKALA 2 296 000,00 FDL
682 2009 VATOVAVY FITOVINANY IKONGO IKONGO 9 000 000,00 FDL
454 2009 ATSINANANA ANTANAMBAO MANAMPOTSY MANAKANA 9 000 000,00 FDL
292 2009 ANALAMANGA ATSIMONDRANO ALATSINAINY AMBAZAHA 9 000 000,00 FDL
374 2009 ANALANJIROFO FENERIVE EST FENERIVE EST 1 647 000,00 FDL
616 2009 VAKINANKARATRA ANTANIFOTSY AMBATOMIADY 210 000,00 FDL
536 2009 ITASY ARIVONIMAMO MAROFANGADY 9 000 000,00 FDL
470 2009 BOENY MAROVOAY AMBOLOMOTY 5 428 200,00 FDL
308 2009 ANALAMANGA ATSIMONDRANO AMPITATAFIKA 5 111 000,00 FDL
390 2009 ANOSY AMBOASARY SUD AMBOASARY SUD 8 940 000,00 FDL
632 2009 VAKINANKARATRA ANTSIRABE II ANDRANOMANELATRA 7 968 000,00 FDL
552 2009 MELAKY MAINTIRANO ANDABOTOKA 4 000 000,00 FDL
486 2009 BONGOLAVA TSIROANOMANDIDY BEMAHATAZANA 9 000 000,00 FDL
324 2009 ANALAMANGA AMBOHIDRATRIMO ANTEHIROKA 2 548 080,00 FDL
406 2009 ATSIMO ANDREFANA AMPANIHY OUEST EJEDA 8 268 680,00 FDL
648 2009 VAKINANKARATRA ANTSIRABE II ANTSOANTANY 9 000 000,00 FDL
326 2009 ANALAMANGA AMBOHIDRATRIMO ANTEHIROKA 4 633 480,00 FDL
568 2009 MENABE MAHABO BEFOTAKA 9 000 000,00 FDL
488 2009 BONGOLAVA TSIROANOMANDIDY MARITAMPONA 9 000 000,00 FDL
Total affiché 331,336,840,00

Pages